Ekonomi

İHLAS HOLDİNG A.Ş. – Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı dönem sonucu için Genel Kurul’a yapılacak teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri

Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (27.05.2024) yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 1.545.082.228 TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 404.813.851,98 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan kardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,

Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IHLAS_2023_KAR_DAĞITIM_TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.304.691,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK’ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
347.309.015
447.614.346,78
4. Vergiler ( – )
-269.232.052
-42.800.494,8
5. Net Dönem Kârı
1.545.082.228
404.813.851,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
-14.520.873.880
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
20.240.692,6
20.240.692,6
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu